Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Gia đình học năm 2020

Ngành Gia đình học là ngành đào tạo các cán bộ làm công tác gia định tại địa phương. Sinh viên theo học ngành Gia đình học sẽ được đào tạo các kiến thức cơ sở gia đình, chức năng đặc trưng của gia đình, các quy định ứng xử trong gia đình đối với các thế hệ.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Gia đình học khi ra trường: Hiện nay, các cán bộ làm công tác gia đình tại các địa phương còn nhiều hạn chế. Đây là thách thức cũng đồng thời là cơ hội trong việc triển khai công tác gia đình, tạo điều kiện việc làm cho sinh viên theo học ngành.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!