Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Công dân năm 2022

Ngành Giáo dục công dân là ngành học có vai trò quan trọng trong các nhà trường, giúp học sinh có sự hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu, có tinh thần yêu nước, nhân ái, trung thực và trách nhiệm. Ngành Giáo dục công dân chuyên đào tạo các sinh viên có thể đáp ứng nhu cầu chuyên môn và nghiệp vụ tổ chức dạy học, đánh giá môn Giáo dục công dân tại các trường học.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Giáo dục công dân khi ra trường:

+ Làm giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân tại trường học các cấp.

+ Trở thành cán bộ làm việc trong hệ thống quản lý giáo dục các cấp từ trung ương đến địa phương.

+ Làm công tác nghiên cứu trong ngành nghiên cứu kinh tế xã hội, phân tích xã hội hoặc các vấn đề kinh tế.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!