Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Đặc biệt năm 2020

Ngành Giáo dục đặc biệt là ngành học thiết kế dành riêng cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt, đối tượng học sinh có thể là những người bị "chậm" về mặt tinh thần, thể chất, tình cảm. Có ảnh hưởng đến sự phát triển tổng thể trong hoạt động của trẻ. Chính vì vậy chúng cần một môi trường giáo dục đặc biệt giành riêng cho mình.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt khi ra trường:

+ Làm giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt.

+ Làm giáo viên chuyên hỗ trợ học sinh khuyết tật học tập tại cơ sở giáo dục đặc biệt.

+ Trở thành chuyên viên giáo dục đặc biệt.

+ Trở thành cán bộ nghiên cứu, làm việc trong các cơ quan nghiên cứu về giáo dục, cán bộ tư vấn giáo dục đặc biệt.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 7760103C C00 19 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
2 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7140203 D01, C00, C15 19
3 Đại học Thủ Đô Hà Nội 7140203 C00, D14, D15, D78 20 Thang điểm 40
4 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 7760103D D01, D03, D02 21.2 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật