Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Ngành Giáo dục mầm non là ngành đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng nhu cầu của xã hội cũng như các trường học thuộc hệ thống giáo dục mầm non trên cả nước. Sinh viên theo học ngành Giáo dục mầm non sẽ được đào tạo những kỹ năng để đảm bảo có năng lực làm việc trong môi trường giáo dục của Việt Nam, có năng lực tổ chức và phát triển chương trình giáo dục mầm non hiệu quả.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Giáo dục mầm non khi ra trường:

+ Làm việc trong các trường mần non trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

+ Làm công tác giảng dạy hoặc quản lý các cơ sở giáo dục mầm non.

+ Trở thành chuyên viên giáo dục mầm non tại các phòng hoặc sở giáo dục.

+ Trở thành chuyên viên nghiên cứu làm việc trong các trung tâm nghiên cứu giáo dục hoặc tư vấn viên giáo dục mầm non.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140201 M06, M11 0
2 Đại Học Hồng Đức 51140201 M00, M03, M05, M07 16.5
3 Đại Học Phú Yên 51140201 M01, M09 16.5 (điểm thi Văn hoặc Toán + Điểm ưu tiên)/3 >= 5.5
Hệ cao đẳng
4 Đại Học Hoa Lư 5140201 M00 16.5
5 Đại Học An Giang 51140201 M02, M03, M05, M06 16.5 Hệ cao đẳng
6 Đại Học Trà Vinh 5140201 M00, M01, M02 16.5
7 Đại Học Tây Bắc 51140201 M00, M05, M07, M13 16.5 điểm năng khiếu >=6.0
8 Đại Học Hải Phòng 51140201 M00, M01, M02 16.5 Cao Đẳng
9 Đại Học Phạm Văn Đồng 51140201 M00 16.5 Hệ cao đẳng
10 Đại học Tân Trào 51140201 M00, M05, M07 17 Hệ cao đẳng