Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Ngành Giáo dục mầm non là ngành đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng nhu cầu của xã hội cũng như các trường học thuộc hệ thống giáo dục mầm non trên cả nước. Sinh viên theo học ngành Giáo dục mầm non sẽ được đào tạo những kỹ năng để đảm bảo có năng lực làm việc trong môi trường giáo dục của Việt Nam, có năng lực tổ chức và phát triển chương trình giáo dục mầm non hiệu quả.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Giáo dục mầm non khi ra trường:

+ Làm việc trong các trường mần non trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

+ Làm công tác giảng dạy hoặc quản lý các cơ sở giáo dục mầm non.

+ Trở thành chuyên viên giáo dục mầm non tại các phòng hoặc sở giáo dục.

+ Trở thành chuyên viên nghiên cứu làm việc trong các trung tâm nghiên cứu giáo dục hoặc tư vấn viên giáo dục mầm non.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!