Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2020

Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh là ngành học giúp sinh viên thành thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất của công dân. Ngành chuyên đào tạo giáo viên chuyên ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh có chuyên môn, phẩm chất, đạo đức để tham gia công tác giảng dạy, đào tạo tại các trường học trên cả nước.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh khi ra trường:

+ Trở thành giáo viên giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh tại trường học các cấp.

+ Làm cán bộ nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu thuộc ngành Giáo dục.

+ Làm cán bộ trong hệ thống quản lý giáo dục từ Trung ương đến địa phương.

+ Làm việc trong các tổ chức chính phủ, phi chính phủ.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Vinh 7140208 A00, D01, C00, C19 18.5
2 Đại Học Sư Phạm TPHCM 7140208 C00, C19, A08 20.5
3 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 7140208 C00 21.75
4 Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế 7140208 C00, C19, C20 24 Xét học bạ