Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Giới và phát triển năm 2022

Ngành Giới và phát triển là ngành học đào tạo ra đội ngũ nhân lực về giới cũng như các lĩnh vực phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, chuyên làm nhiệm vụ hoạch định, thực thi và thúc đẩy các chính sách, dự án phát triển.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Giới và phát triển khi ra trường

Sinh viên khi tốt nghiệp ngành Giới và phát triển có thể làm trong nhiều ngành, lĩnh vực liên quan đến kinh tế, kinh doanh giáo dục, y tế truyền thống, chính trị, công tác xã hội và an sinh xã hội, cụ thể như:

+ Trở thành nhà hoạt động xã hội vì phụ nữ và trẻ em, nhân viên công tác xã hội.

+ Trở thành cán bộ cho các tổ chức phát triển, các tổ chức phát triển và bảo vệ quyền con người.

+ Làm công việc tư vấn truyền thông, tư vấn phát triển và điều phối viên các chương trình, các dự án.

+ Trở thành nhân viên tư vấn pháp lý làm việc trong các cơ quan, tổ chức đoàn thể.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!