Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Gửi đào tạo ngành Y năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân 7720101 B00 23.09
2 Học Viện An Ninh Nhân Dân 7860100 B00 25.75