Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Gửi đào tạo ngoài ngành Y năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học An Ninh Nhân Dân 7720101 B00 23.84 Đối với nam (không tuyển nữ)