Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hải dương học năm 2021

Ngành Hải dương học là ngành học nghiên cứu về đại dương: sinh vật biển, động học sinh thái, hải lưu, sóng biển, động lực chất lỏng. Các nhà nghiên cứu về hải dương còn tìm hiểu về nguồn tài nguyên, các loại đất đá, tầng đất cát trong quần thể động thực vật.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Hải dương học khi ra trường:

+ Làm việc tại các viện trung tâm, viện khí tượng thủy văn, viện hải dương học.

+ Làm việc tại các phòng chức năng, quản lý môi trường, quản lý tài nguyên nước, quản lý việc đo đạc bản đồ.

+ Làm công tác giảng dạy tại cao đẳng, đại học.