Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hải quan & Logistics năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Tài Chính 7340201C06 A01, D01, D07, D07 31.17 Điểm môn Toán không nhỏ hơn 8.8;
Thứ tự nguyện vọng1-5