Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hán Nôm năm 2022

Ngành Hán Nôm là ngành khoa học có khả năng liên kết con người, xã hội hiện đại với truyền thống lịch sử. Giúp cung cấp những kiến thức về lịch sử, văn hóa, kiến thức cơ bản về Hàn Nôm. Các hoạt động cụ thể như: Sưu tầm, phiên dịch, nghiên cứu, khai thác và giảng dạy Hán Nôm.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Hán Nôm khi ra trường

Một số công việc mà sinh viên ngành Hán Nôm có thể làm việc:

+ Chuyên viên sưu tâm, bảo quản các di tích lịch sử thời Hán Nôm cho tổ chức, viện bảo tàng.

+ Tham gia nghiên cứu, giảng dạy Hán Nôm tại các trường đại học cao đẳng trên cả nước.

+ Phiên dịch viên tại các công ty nước ngoài.

+ Biên tập viên tại các cơ quan báo chí, tạp chí ngành, hướng dẫn cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!