Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hậu cần quân sự năm 2020

Ngành Hậu cần quân sự là ngành làm các công việc đảm bảo vật chất, sinh hoạt, huấn luyện và tác chiến của quân đội.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Hậu cần quân sự khi ra trường: Sinh viên ngành Hậu cần quân sự khi kết thúc chương trình đào tạo sẽ được giao nhiệm vụ công tác ở các đơn vị quân sự, ở bất cứ đâu.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự 7860218 A00, A01 25.1 Áp dụng cho thí sinh Nam xét điểm TN THPT khu vực Miền Nam
TCP1 Toán >=8.6
TCP2 Lý >= 8.0
2 Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự 7860218 A00, A01 26.45 Áp dụng cho thí sinh Nam
Xét điểm thi TNTHPT

Miền Bắc
TCP1 Toán >=9.2
TCP2 Lý >= 8.5
TCP3 Hóa (TA) >=8.25
3 Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự 7860218 A00, A01 27.1 Áp dụng cho thí sinh Nữ xét tuyển điển thi TN THPT khu vực Miền Nam
4 Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự 7860218 A00, A01 28.15 Áp dụng cho thí sinh Nữ
Xét điểm thi TN THPT
Khu vực Miền Bắc