Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp năm 2022

Ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp là ngành học đào tạo cử nhân có đủ điều kiện, kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để có thể tư vấn cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước về những giải pháp để triển khai hệ thông ERP hoặc tham gia quản trị và vận hành hệ thống đó.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp khi ra trường: Trở thành chuyên viên tư vấn, vận hành, quản trị hệ thống ERP cho các công ty kinh doanh trong và ngoài nước.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!