Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hệ thống nhúng thông minh và IoT năm 2020

Ngành Hệ thống nhúng là học về một hệ thống có khả năng tự trị được nhúng vào môi trường hoặc hệ thống mẹ. Hệ thống nhúng là những hệ thống tích hợp cả phần cứng và phần mềm nhằm mục đích phục vụ cho các bài toán chuyên dụng trong nhiều lĩnh vực của ngành công nghiệp (tự động hóa điều khiển, quan trắc và truyền tin). Ngành hệ thống nhúng là một hoạt động ổn định, có tính tự động cao.

Cơ hội nghệ nghiệp của sinh viên ngành Hệ thống nhúng khi ra trường:

+ Trở thành kỹ sơ lập trình nhúng, làm việc trong các công ty sản xuất máy móc, các công ty kinh doanh thiết bị có sử dụng hệ thống nhúng làm nền tảng vận hành.

+ Tiếp tục công việc nghiên cứu trong các viện nghiên cứu, viện chế tạo máy móc.

+ Làm công tác giảng dạy về hệ thống nhúng tại các trường đại học, cao đẳng có giảng dạy chuyên ngành Hệ thống nhúng.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Bách Khoa Hà Nội ET-E9x A19 23.3 (CT tiên tiến)
2 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM 7480118D A00, A01, D01, D90 25
3 Đại Học Bách Khoa Hà Nội ET-E9 A00, A01 27.51 CT tiên tiến
4 Đại Học Bách Khoa Hà Nội ET-E9 A00, A01 27.51