Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hệ thống thông tin quản lý năm 2022

Ngành hệ thống thông tin quản lý là ngành học về các thiết bị, quy trình thu thập, phân tích, đánh gia và phân phối thông tin chính xác cho người soạn thảo, đưa ra những quyết định cho lãnh đạo trong tổ chức, doanh nghiệp. Ngành hệ thống thông tin quản lý tập trung vào việc thiết kế, quản trị và vận hành các hệ thống tổ chức của doanh nghiệp cùng với chuyên gia công nghệ thông tin, giúp lãnh đạo đưa ra quyết sách hoạt động hiệu quả.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành hệ thống thông tin quản lý khi ra trường:

+ Làm thiết kế và quản lý hệ thống thông tin kinh tế giúp phục vụ có hoạt động quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh của các cấp lãnh đạo.

+ Chuyên viên phân tích hệ thống, tích hợp hệ thống.

+ Quản trị viên hệ thống thông tin.

+ Làm nhân viên đào tạo và hướng dẫn nhân viên ở các bộ phận quản lý dự án.

+ Tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các trường cao đẳng và đại học trên cả nước.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!