Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hệ thống thông tin năm 2022

Ngành hệ thống thông tin là ngành học liên qua đến các nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin, cung cấp một cơ chế phản hồi được định trước. Hệ thống thông tin có thể được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau trong các công việc nội bộ: Thống nhất hành động, duy trì sức mạnh của tổ chức. Ngành hệ thống thông tin giúp doanh nghiệp nắm bắt được nhiều thông tin về khách hàng để cải tiến dịch vụ, có thể nâng cao sức cạnh tranh với các doanh nghiệp đối thủ.

Cơ hội nghề nghiệp của sin viên ngành hệ thống thông tin khi ra trường: 

+ Quản lý hệ thống thông tin trong tổ chức, doanh nghiệp.

+ Quản trị cơ sở dữ liệu, hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định quản lý.

+ Chuyên gia phân tích dữ liệu.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!