Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hoá dược năm 2022

Ngành Hóa dược (hay còn gọi là hóa học) là một ngành khoa học dựa trên nền tảng của hóa học để nghiên cứu các vấn đề của ngành khoa học (y học, sinh học và dược học). Ngành hóa dược bao gồm khám phá, phát mình, thiết kế, xác định và tổng hợp các chất có tác dụng sinh học. Ngành hóa dược nghiên cứu sự chuyển hoa, giải thích cơ chế tác động của chúng ở mức độ phân từ. Đây là một ngành thể hiện sư kết hợp giữa hóa hữu cơ và sinh hóa.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Hóa dược:

+ Làm việc tại các trung tâm sản xuất, kiểm định chất lượng dược liệu: quản lý, kiểm tra chất lượng nguyên liệu, sản phẩm.

+ Nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu

+ Tham gia công tác giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học trong cả nước

+ Tham gia các ngành như công nghệ nano, công nghệ sinh học, y sinh, thực phẩm...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!