Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hóa học năm 2022

Ngành Hóa học là ngành học đào tạo các cử nhân có trình độ sư về môn Hóa học, đảm bảo có đủ phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực để có thể tham gia công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các trường học từ tấp trung học cơ sở đến cấp trung học phổ thông trên cả nước.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Hóa học khi ra trường:

+ Làm công tác giảng dạy tại các trường trung học trên cả nước hoặc trở thành giảng viên đào tạo đại học chuyên ngành Hóa học.

+ Làm nghiên cứu tại các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý giáo dục hoặc viện nghiên cứu hóa học.

+ Làm việc trong các công ty liên quan đến hóa chất.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!