Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hoá học năm 2021

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Bách Khoa Hà Nội CH2x A19, A20 0
2 Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7440112 DGNL 0
3 Đại học Khánh Hòa 7440112A A00, B00, A01, D07 15 Điểm thi TN THPT (chuyên ngành hóa phân tích môi trường)
4 Đại học Khánh Hòa 7440112 A00, B00, A01, D07 15 Điểm thi TN THPT ( ngành hóa dược - sản phẩm thiên nhiên)
5 Đại học Thủ Dầu Một 7440112 A00, B00, D07, A16 15 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế 7440112 A00, B00, D01, D07 15 Điểm thi TN THPT
7 Đại Học Quy Nhơn 7440112 A00, B00, D07, D12 15 Điểm thi TN THPT
8 Đại học Khánh Hòa 7440112A A00, B00, A01, D07, XDHB 16 Hóa phân tích môi trường
Học bạ
9 Đại học Khánh Hòa 7440112 A00, B00, A01, D07, XDHB 16 Hóa dược - Sản phầm thiên nhiên

Học bạ
10 Đại học Thủ Dầu Một 7440112 A00, B00, D07, A16, XDHB 17 Học bạ