Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hóa Sinh năm 2022

Ngành Hóa sinh là ngành nghiên cứu các sinh vật sống và các nguyên tử, phân tử. Hóa sinh nghiên cứu về hóa hóa học của các sinh vật sống. Đây là ngành học sử đụng để tìm hiểu quá trình sinh học diễn ra trong tế bảo của mỗi sinh vật.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Hóa sinh khi ra trường: 

+ Làm việc trong các viện nghiên cứu.

+ Làm việc trong các công ty trong lĩnh vực Hóa sinh.

+ Làm công tác giảng dạy tại đại học, cao đẳng.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!