Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Huấn luyện thể thao năm 2022

Ngành Huấn luyện thể thao là ngành học đào tạo với mục đích hoàn thiện thể thao, tiến hành dựa trên cơ sở các tri thức khoa học. Đây là quá trình tác động một cách hệ thống vào năng lự thể thao, tâm sinh lý cũng như trạng thái sẵn sàng đạt thành tích nhằm mục đích dẫn dắt, vận động viên có thành tích thể thao cao.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Huấn luyện thể thao khi ra trường:

+ Trở thành huấn luyện viên trong các đội tuyển thể thao của tỉnh, của trường học.

+ Trở thành giáo viên thể dục tham gia công tác giảng dạy.

+ Trở thành cán bộ thể dục thể thao, hoạt động phong trào tại các cơ sở...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!