Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Hướng dẫn du lịch năm 2022

Ngành Hướng dẫn du lịch hay còn gọi là hướng dẫn viên du lịch là ngành sử dụng ngôn ngữ đã được lựa chọn để giới thiệu, giải thích về một số loại hình du lịch cho khách hàng như: di sản văn hóa, nhân vật lịch sử, danh lam thắng cảnh hoặc các lễ hội truyền thống. Đây là ngành mà các hướng dẫn du lịch thực hiện các điều khoản mà các công ty làm về du lịch đã ký kết với khách hàng cũng như giải quyết các vấn đề phát sinh.

Cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Hướng dẫn du lịch khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Hướng dẫn du lịch có thể làm các công việc như: Hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên tư vấn, quản lý các dịch vụ du lịch, chuyên viên tổ chức sự kiện và các hội nghị, lập kế hoạch các hoạt động trong ngành du lịch...

 
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!