Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kế toán doanh nghiệp năm 2020

Ngành kế toán là ngành làm các công việc có liên quan đến việc xử lý, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của công ty, tổ chức, cơ quan nhà nước...

Kế toán doanh nghiệp là kế toán làm việc trong các doanh nghiệp, hoạt động với mục đích kinh doanh lấy lợi nhuận.

Sinh viên ngành kế toán sau khi ra trường có thể làm các công việc như:

+ Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, Giám đốc tài chính, Quản lý tài chính

+ Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính

+ Giảng viên, nghiên cứu viên, thanh tra kinh tế...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Học Viện Tài Chính 7340301C21 A01, D01, D07, D07 30.57 Điểm môn Toán≥ 9,00
Thứ tự nguyện vọngNV1-2