Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kế toán - Kiểm toán năm 2022

Ngành kế toán là ngành làm các công việc có liên quan đến việc xử lý, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của công ty, tổ chức, cơ quan nhà nước...

Ngành kế toán được chia thành 2 loại:

+ Kế toán công: là kế toán làm việc trong các tổ chức đoàn thể, xã hội, tổ chức nhà nước, không lấy mục đích hoạt động là doanh thu - lợi nhuận. 

+ Kế toán doanh nghiệp: là kế toán làm việc trong các doanh nghiệp, hoạt động với mục đích kinh doanh lấy lợi nhuận.

Kiểm toán là hoạt đông nghiên cứu, kiểm tra hằng năm các tài khoản của tổ chức, do một cá nhân đủ danh nghĩa, phẩm chất, có đủ tín nhiệm để có thể phản ánh đúng rằng những tài khoản đó đúng đắn về tài chính. Mục đích của kiểm toán giúp hoạt động tài chính, kế toán được minh bạch, tránh sự gian lận.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên nhóm ngành kế toán; kiểm toán khi ra trường:

+ Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, Giám đốc tài chính, Quản lý tài chính

+ Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính

+ Giảng viên, nghiên cứu viên, thanh tra kinh tế...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!