Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kế toán năm 2020

Ngành kế toán là ngành làm các công việc có liên quan đến việc xử lý, cung cấp các thông tin về tình hình tài chính của công ty, tổ chức, cơ quan nhà nước...

Ngành kế toán được chia thành 2 loại:

+ Kế toán công: là kế toán làm việc trong các tổ chức đoàn thể, xã hội, tổ chức nhà nước, không lấy mục đích hoạt động là doanh thu - lợi nhuận. 

+ Kế toán doanh nghiệp: là kế toán làm việc trong các doanh nghiệp, hoạt động với mục đích kinh doanh lấy lợi nhuận.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành kế toán:

Việt Nam hiện nay có hơn 500.000 doanh nghiệp, và doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều cần có bộ phận kế toán để kiểm soát hoạt động thu - chi. Điều đó đồng nghĩa với cơ hội nghề nghiệp mở ra của sinh viên ngành kế toán là vô cùng lớn.

Sinh viên ngành kế toán sau khi ra trường có thể làm các công việc như:

+ Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, Giám đốc tài chính, Quản lý tài chính

+ Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính

+ Giảng viên, nghiên cứu viên, thanh tra kinh tế...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Kinh Bắc 7340301 XDHB 6
2 Đại Học Nguyễn Tất Thành 7340301 XDHB 6
3 Đại Học Thành Đông 7340301 A00, D01, C03 14
4 Đại Học Hoa Lư 51340301 A00, A01, D01, D07 14
5 Đại Học Đông Á 7340301 A00, D01, C15, A16 14
6 Đại Học Hà Tĩnh 7340301 A00, D01, C20, C14 14
7 Đại học Kiên Giang 7340301 A00, A01, D01, D07 14
8 Đại Học Phan Thiết 7340301 A00, A01, D01, C04 14
9 Đại Học Thái Bình Dương 7340301 A00, A09, A04, A08 14
10 Đại Học Dân Lập Duy Tân 7340301 A00, D01, C01, A16 14 Kế toán Kiểm toán
Kế toán doanh nghiệp
Kế toán Nhà Nước
Thuế và Tư vấn Thuế