Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khai thác máy tàu biển năm 2020

Ngành Khai thác máy tàu biển là ngành học đào tạo ra cử nhân giỏi về máy móc, tàu biển chuyên việc sửa chữa, làm sống dậy các con tài hoặc làm chủ khoa học kỹ thuật. Đây là chương trình giúp sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Khai thác máy tàu biển khi ra trường:

+ Làm việc trên tàu biển của các công ty vận tải trong và ngoài nước.

+ Tham dự các khóa đào tạo, nghiệp vụ chuyên nghiệp của nhà nước.

+ Học liên thông lên cao hơn.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Hàng Hải 7840106S102 A00, A01, D01, C01, D01 14
2 Đại Học Hàng Hải 7840106D102 A00, A01, D01, C01 14