Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khai thác thuỷ sản năm 2020

Ngành khai thác thủy sản còn được gọi là ngành đánh bắt thủy sản: Công việc của ngành khai thác thủy sản là việc đánh bắt thủy sản thông qua các hoạt động ngự cụ, ngư thuyền, ngư háp. Người học ngành đánh bắt thủy sản sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng về việc điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản cũng như kỹ năng kiểm tra, đánh giá, giám sát an toàn cho người lao động....

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành đánh bắt thủy sản khi ra trường:

+ Làm việc tại Tổng cục Thủy sản, cục Kiểm ngư, Vụ Khai thác Thủy sản...

+ Làm việc tại Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

+ Làm việc tại các công ty sản xuất và kinh doanh thủy sản

+ Làm việc tại các trung tâm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn hàng hải...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Nha Trang 7620304 A00, B00, A01, D07 15 Chương trình chuẩn