Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khí tượng và khí hậu học năm 2022

Ngành Khí tượng và khí hậu học là ngành nghiên cứu về khí tượng và khí hậu, về thời tiết để theo dõi và dự báo hâu, tình hình thời tiết. các nhà thủy văn học nghiên cứu cả lĩnh vực khoa học Trái đất, khoa học môi trường, địa lý tự nhiên và kỹ thuật môi trường.

Cơ hội nghệ nghiệp của sinh viên ngành Khí tượng và khí hậu học khi ra trường:

+ Làm việc tại các viện, trung tâm, viện khí tượng thủy văn, viện hải dương học, viện địa chất.

+ Làm việc tại các công ty trong lĩnh vực hàng không, hàng hải, đường thủy.

+ Làm việc tại các sở Tài nguyên, Sở nông nghiệp, Sở khoa học công nghệ.

+ Tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!