Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học đất năm 2020

Ngành khoa học đất là ngành học về những tài nguyên đất, nước trên trái đất. Khoa học đất là môn nghiên cứu, coi đối tượng nghiên cứu là một tài nguyên trên Trái đất. Các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm: Phân loại và xây dựng bản đồ đất, các thuộc tính, vật lý, sinh học và độ phì nhiêu của đất, nghiên cứu trong mỗi liên hệ với việc sử dụng và quản lý đất đai.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành khoa học đất khi ra trường:

+ Làm việc trong các tổ chức nghiên cứu khoa học về nông hóa, thổ nhưỡng trên cả nước.

+ Làm việc tại các công ty tư vấn, có chức năng quy hoạch và sử dụng đất, tổ chức phi chính phủ.

+ Làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước như Viện khoa học đất Việt Nam.

+ Làm việc trong các trường đại học, cao đẳng đào tạo về nông nghiệp trê cả nước.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Cần Thơ 7620103 A00, B00, D07, D08 15
2 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam HVN11 A00, B00, D07, D08 15