Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học dữ liệu năm 2021

Ngành Khoa học dữ liệu là ngành học về việc quản trị và phân tích dữ liệu, từ đó tìm ra cách hiểu biết, các tri thức hành động, các quyết định dẫn dắt hành động. Ngành Khoa học dữ liệu là ngành học gồm 3 phần chính: Tạo ra và quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu, chuyển kết quả phân tích đánh giá.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Khoa học dữ liệu khi ra trường:

+ Trở thành doanh nhân xây dựng và kinh doanh những công ty làm về công nghệ, kỹ thuật.

+ Trở thành nhà sáng tạo sản xuất các ứng dụng công nghệ, nghiên cứu dữ liệu.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ 7480109 A00, A01, D01, D07 0
2 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7480109 A00, A01, D01, C00 16 Điểm thi TN THPT
3 Đại học Công Nghệ TPHCM 7480109 A00, A01, D01, C01 18 Điểm thi TN THPT
4 Đại Học Đà Lạt 7480109 A00, A01, D90, D07, XDHB 18 Học bạ
5 Đại học Công Nghệ TPHCM 7480109 XDHB 18
6 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7480109 A00, A01, D01, C01, XDHB 18 Xét học bạ
7 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM 7480109 A00, A01, D01, C01 19 18: Học bạ lớp 12
30: Học bạ 5 học kỳ
8 Đại Học Công Nghiệp TPHCM 7480109 A00, D01, D90, C01, XDHB 23 Học bạ
9 Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM 7480109 A00, A01, D01, XDHB 24 điểm chuẩn = (tổng điểm trung bình 3 năm THPT của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển + tổng điểm thi THPT 2021 của các môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển)/2 + Điểm ưu tiên (nếu có)).
10 Đại Học Kinh Tế TPHCM 7480109 A00, A01, D01, D07 26 7340122