Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học hàng hải năm 2020

Ngành Khoa học hàng hải là ngành học đào tạo sĩ quan hàng hải có chuyên môn vững chắc trong việc quản lý hàng hải: Vận tải hàng hóa, vận tải dầu khí, vận tải hành khách, công trình, quốc phòng. Sinh viên học ngành Khoa học hàng hải sẽ được đào tạo các kiến thức liên quan đến quản lý hàng hải, học lý thuyết song song với thực hành thực tế, được đào tạo các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Khoa học hàng hải khi ra trường:

+ Tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Quản lý hàng hải.

+ Điều khiển tàu biển, đảm bảo các an toàn hàng hải, kinh tế vận tải biển.

+ Trở thành chuyên gia tư vấn các lĩnh vực liên quan đến hàng hải, làm việc trong các cơ sở nghiên cứu an toàn hàng hải, cảng vụ, bảo đảm an toàn hàng hải.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401064H A00, A01 15 Quản lý hàng hải
2 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401062H A00, A01 15 Vận hành khai thác máy tàu thủy
3 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401061H A00, A01 15 Điều khiển tàu biển
4 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401065 A00, A01 15 Điện tàu thủy
5 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401063 A00, A01 15 Công nghệ máy tàu thủy
6 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401062 A00, A01 15 Vận hành khai thác máy tàu thủy
7 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401061 A00, A01 15 Điều khiển tàu biển
8 Đại Học Nha Trang 7840106 A00, A01, D07, C01 15
9 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 78401064 A00, A01, D01 18.3 Quản lý hàng hải