Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học kỹ thuật và Công nghệ năm 2022

Ngành Sư phạm kỹ thuật công nghệ là ngành đào tạo ra giáo viên trình độ cử nhân, có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục ở cấp trung học phổ thông. Họ là những người có khả năng tự học, tự nghiên cứu và có trình độ để có thể học lên các cấp bậc, trình độ cao hơn.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật công nghệ khi ra trường:

+ Làm giáo viên, tham gia công tác giảng dạy tại các trường trung học phổ thông trên cả nước.

+ Tiếp tục tham gia học cao hơn ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học trong nước và quốc tế.

+ Làm kỹ sư công nghiệp tại các doanh nghiệp sản xuất.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!