Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học máy tính năm 2022

Ngành kiểm toán là ngành kiểm tra, xác minh tính trung thực của những báo cao tài chính trong doanh nghiệp, cơ quan. Từ đó cung cấp thông tin chính xác nhất về tình hình tài chính của công ty, tổ chức đó. Kiểm toán bao gồm quá trình thu thập, đánh gia bằng chứng liên quan đến nhiều thống kê về tài chính, mức độ phù hợp thông tin.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành kiểm toán khi ra trường:

Trong sự hội nhập của nên kinh tế của nước ta đối với khu vực và thế giới ngày càng phát triển, có nhiều hoạt động kinh tế được mở rộng. Đây là cơ hội việc làm rất tốt cho sinh viên ngành kiểm toán khi ra trường. Một số công việc của kiểm toán viên như:

+ Kiểm toán tại các công ty, doanh nghiệp Việt Nam.

+ Kiểm toán tại các công ty, doanh nghiệp nhà nước

+ Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu sau đại học tại các trường đại học, cao đẳng.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!