Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học môi trường năm 2022

Ngành khoa học môi trường là ngành nghiên cứu về các mối quan hệ cũng như sự tương tác của con người với môi trường và ngược lại. Đây là một ngành học độc lập, xây dựng trên cơ sở tích hợp nhiều kiến thức (sinh học, hóa học, trắc địa...) từ đó đưa ra giải pháp cải thiện môi trường sống, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành khoa học môi trường:

+ Làm chuyên gia môi trường, làm việc trong các cơ sở sản xuất, nhà máy xử lý chất thải, công ty cấp nước hoặc nhà máy xử lý nước.

+ Làm việc trong Bộ tài nguyên môi trường hoặc các cấp Sở, Phòng.

+ Làm tư vấn viên, giám sát viên của các tổ chức trong và ngoài nước với các công việc liên quan đến môi trường.

+ Làm giảng viên tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!