Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học & Quản lý môi trường năm 2022

Ngành Khoa học & Quản lý môi trường đào tạo sinh viên có những kiến thức cơ bản về quản lý các tài nguyên và môi trường dựa trên các phương pháp khoa học tiên tiến. Sinh viên theo học ngành Khoa học & Quản lý môi trường sẽ được đào tạo những kỹ năng chuyên môn để có khả năng sống và làm việc trong ngành tài nguyên môi trường.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Khoa học & Quản lý môi trường khi tốt nghiệp

Một số công việc sinh viên ngành Khoa học & Quản lý môi trường có thể đảm nhiệm như: Kỹ sư công nghệ môi trường, kỹ sư kỹ thuật môi trường, kỹ sư quản lý môi trường, quản lý môi trường và du lịch sinh thái. Với những vị trí công việc này, có thể làm ở những đơn vị như:

+ Làm việc tại các cơ quan nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường (Bộ, Sở tài nguyên và Môi trường, Sở khoa học và Công nghệ...)

+ Làm việc tại các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ và phi chính phủ hoặc các đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sử dụng, và bảo vệ tài nguyên và môi trường.

+ Công tác tại các trường đại học, cao đẳng với vai trò giảng viên.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!