Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học quản lý năm 2021

Ngành Khoa học quản lý là ngành học bố trí nhân lực thông qua việc điều hành, sắp xếp và phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao trước đó. Đây là hoặc động với mục đích tối ưu nguồn nhân lực nhằm đạt được hiệu quả cao trong công việc.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Khoa học quản lý khi ra trường:

+ Trở thành quản lý làm việc tại phòng hành chính của nhà nước hoặc các trụ sở từ trung ương đến địa phương, làm việc trong các phòng ban, phân xưởng, công ty.

+ Trở thành quản lý văn phòng tại UBNX các phường, xã, quận, huyện.

+ Trở thành nhân viên quản lý nhân sự và hành chính tại các công ty trong và ngoài nước.

+ Trở thành giảng viên làm công tác đào tạo, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng.

Tin tức mới nhất