Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học thông tin địa không gian năm 2022

Ngành Khoa học thông tin địa không gian là ngành học liên quan đến các vấn đề cơ bản trong việc sử dụng công nghệ số để xử lý các thông tin địa không gian, các hoạt động và hiện tượng được diễn ra trên hoặc gần mặt đất.

Cư hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Khoa học thông tin địa không gian khi ra trường:

+ Cử nhân ngành Khoa học thông tin địa không gian có thể làm việc trong mọi lĩnh vực, ngành nghề như: Thiết kế bản đồ, phân tích dữ liệu, mô hình hóa, quản trị cơ sở dữ liệu, quản lý hệ thống...

+ Làm việc trong Bộ tài nguyên môi trường, hoặc đơn vị Sở, Phòng.

+ Làm việc tại bộ khoa học công nghệ, bộ công an

+ Làm việc trong viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!