Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học thư viện năm 2020

Ngành Khoa học thư viện là ngành học đào tại cử nhân có kiến thức, kỹ năng, có thái độ tốt làm việc tác nghiệp trong các lĩnh vực thư viện. Cử nhân ngành Khoa học thư viện là người có phẩm chất đạo đức tốt và chuyên môn vững vàng, có thể đảm nhận công việc xử lý thông tin, dữ liệu, tổ chức tra cứu bảo quản thư viện. Nắm chắc hệ quản trị thư viện giúp tích hợp mọi đối tượng người dùng khác nhau.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Khoa học thư viện khi ra trường:

+ Là nhân viên quản lý thư viện tại các trường học, trung tâm thư viện quốc gia.

+ Trở thành nhân viên làm việc trong các nhà xuất bản, chuyên quản lý sách và tài liệu.

+ Làm công tác giảng dạy ngành Khoa học thư viện tại các trường đại học, cao đẳng.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!