Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học thủy sản năm 2020

Ngành Khoa học thủy sản là ngành học dựa trên sự liên kết khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong các lĩnh vực khoa học, các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về sinh học thủy sản, các nhóm hoặc môn học kỹ thuật và công nghệ trong việc nuôi trồng thủy sản.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Khoa học thủy sản khi ra trường:

+ Trở thành cán bộ kỹ thuật làm việc tại các cơ sở sản xuất, trang tại nuôi trồng thủy sản.

+ Trở thành cán bộ quản lý chất lượng, cán bộ phân tích, kiểm định và đánh giá chất lượng thủy hải sản.

+ Trở thành nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu hoặc nuôi trồng thủy sản.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 7620303 A00, B00, A01, D07 18 Xét học bạ