Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học vật liệu năm 2022

Ngành Khoa học vật liệu là ngành học nghiên cứu về mối quan hệ giữa các thành phần, cấu trúc, các công nghệ chế tạo và xử lý tính chất của vật liệu. Những lĩnh vực tham gia chủ yếu là vật lý, hóa học và toán học. Chuyên ngành Khoa học vật liệu bao gồm: Vật liệu và linh kiện màng mỏng, vật liệu polime, vật liệu từ và y sinh...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Khoa học vật liệu khi ra trường:

+ Làm việc tại các công ty sản xuất, gia công vật liệu.

+ Làm việc tại các công ty chế tạo vật tư và các thiết bị dân dụng.

+ Làm việc ở các cơ quan nghiên cứu thiết bị, cải tiến công nghệ, cơ quan quản lý và kiểm định chất lượng, nguyên vật liệu từ hải quan.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!