Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khoa học Y sinh năm 2020

Ngành Khoa học y sinh là một lĩnh vực liên ngành, chuyên ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến (nano, tế bào gốc, y tế viễn thông) để tạo ra các phương pháp nghiên cứu, các thiết bị phục vụ cho sức khỏe. Khoa học y sinh là ngành kết hợp giữa kỹ thuật truyền thong với các ngành học liên quan đến sức khỏe, sự sống của con người.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Khoa học y sinh khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Khoa học y sinh có thể làm việc trong các lĩnh vực như:

+ Quản lý, vận hành các trang thiết bị y tế.

+ Làm kỹ sư tại các bệnh viện, trung tâm y tế.

+ Làm việc trong các công ty sản xuất kinh doanh thiết bị ý tế, chuyên nghiên cứu, cải tiến, chế tạo các thiết bị y tế phù hợp với tình hình nhu cầu của nước ta.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng 7420204 A00, B00, D07, D08, XDHB 18.5 Xét học bạ