Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn năm 2022

Ngành Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn là ngành học nghiên cứu về văn hóa con người, sử dụng các phương pháp phân tích, lập luận hoặc suy đoán có đáng kể yếu tố lịch sử. Khoa học xã hội bao gồm các môn khoa học, nghiên cứu về nhưng phương diện con người. Sinh viên học ngành Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn sẽ được nghiên cứu về các đặc trưng của con người, xã hội, báo chí, ngôn ngữ hoặc triết học vô cùng đa dạng.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn khi ra trường: Sinh viên ra trường có nhiều cơ hội tìm việc trong tương lai, làm chuyên viên phát triển xã hội tại các tổ chức chính phủ, cơ quan các cấp...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!