Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khối ngành Toán - Tin học năm 2022

Ngành toán - tin là ngành học giúp sinh viên trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về toán học, toán học ứng dụng và khoa học máy tính. Ngành toán - tin có thể kết hợp với các ngành khoa học khác trong việc ứng dụng toán học vào nhiều lĩnh vực như kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đời sống...

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành toán - tin sau khi ra trường: Với sự phát triển mạnh mẽ của xu thế hướng tới xã hội thông tin cùng nền kinh tế tri thức, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành toán - tin có rất nhiều cơ hội làm việc tại các công ty lớn, hoặc tiếp tục học sau đại học tại nước ngoài. Đa số những người học về toán - tin đều có thu nhập ổn định và khá cao khi ra trường.

Sinh viên tốt nghiệp ngành toán - tin có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực:

+ Kỹ sư phần mềm

+ Nhà phân tích hệ thống

+ Chuyên gia tin học

+ Chuyên viên thống kê

+ Nhà toán học hoặc giảng viên đại học...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!