Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khúc xạ nhãn khoa năm 2022

Ngành Khúc xạ nhãn khoa là ngành đào tạo cử nhân Khúc xạ nhãn khoa có khả năng chăm sóc sức khỏe mắt ở bệnh nhân, giải quyết những vấn đề về khúc xạ. Đây là ngành học có nhiệm vụ phối hợp với thầy thuốc để có thể tư vấn và chăn sóc sức khỏe của người bệnh cũng như cộng đồng.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Khúc xạ nhãn khoa khi ra trường: 

+ Làm bác sĩ về mắt làm việc trong các bệnh viện, phòng khám tư nhân hoặc nhà nước.

+ Làm nghiên cứu làm việc trong các viện nghiên cứu, trung tâm hoặc tổ chức phi chính phủ.

+ Tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành Khúc xạ nhãn khoa.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!