Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Khuyến nông năm 2021

Ngành khuyến nông là ngành học mà sinh viên được đào tạo về những kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực khoa học nông nghiệp, kinh doanh và quản lý nông nghiệp.  Ngoài ra còn có kỹ năng tổ chức thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ. Ngành khuyến nông có vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển nền nông nghiệp trong nước.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành khuyến nông khi ra trường

Việt Nam là đất nước thâm canh nông nghiệp, chính vì vậy vai trò của ngành khuyến nông là vô cùng quan trọng. Sinh viên ngành khuyến nông khi tốt nghiệp có thể làm những công việc như:

+ Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp.

+ Tham gia các dự án phát triển nông thôn, hiện đại hóa nông thôn và những phương thức sản xuất nông nghiệp.

+ Tham gia công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Vinh 7620102 A00, B00, B08, D01 0
2 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế 7620102 A00, B00, D01, C00 15 Điểm thi TN THPT