Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kiểm toán năm 2020

STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Hồng Đức 7340302 A00, D01, C04, C14 15
2 Đại Học Quy Nhơn 7340302 A00, A01, D01 15
3 Đại Học Điện Lực 7340302 A00, A01, D01, D07 15 Xét điểm thi TN THPT
4 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 7340302CL A00, A01, D01, C15 18
5 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 7430302 A00, A01, D01, C15 18
6 Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 7340302 A00, A01 22.3 Tcp1 Toán >7.8, tcp2 Toán =7.8, nv <=4
7 Đại Học Cần Thơ 7340302 A00, A01, D01, C02 24
8 Học Viện Tài Chính 7340301C22 A01, D01, D07, D07 31 Điểm môn Toán≥ 9,00
Thứ tự nguyện vọngNV1-8