Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh doanh nông nghiệp năm 2022

Ngành Kinh doanh nông nghiệp là ngành bao gồm tất cả các ngành có liên quan đến việc sản xuất, phân phối đầu vào của ngành nông nghiệp. Quá trình sản xuất bao gồm việc tồn kho, dự trữ, chế biến và tiêu thụ các hàng hóa nông sản và sản phẩm có liên quan. Với ngành học này, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức khoa học, toán học kinh tế học, quản trị học...để áp dụng vào lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp.

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành Kinh doanh nông nghiệp khi ra trường:

+ Làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng trực tiếp, quản lý doanh thu bán hàng và thiết kế bán hàng.

+ Làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

+ Làm việc tại Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở nông nghiệp và một số cơ quan nhà nước khác...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!