Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh doanh thương mại năm 2021

Ngành kinh doanh thương mại là ngành học giúp trang bị những kiến thức về việc hoạt động bán hàng, xuất nhập khẩu, quản trị bán lẻ. Đây là ngành nghề thiên về việc phân tích, tính toán. Sinh viên theo học ngành kinh doanh thương mại sẽ được trang bị những kiến thức như: quản trị bán lẻ, phương pháp bán hàng hiệu quả.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành kinh doanh thương mại khi ra trường:

+ Làm chuyên viên tổ chức hoạt động kinh doanh thương mại trong các doanh nghiệp, các tổ chức, công ty.

+ Làm chuyên viên sale, dịch vụ khách hàng.

+ Làm nhân viên kinh doanh tàu biển, hàng không, doanh nghiệp có như cầu tuyển dụng.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Kinh Tế TPHCM 7340121 DGNL 0
2 Đại Học Cửu Long 7340121 A00, A01, D01, C04, XDHB 6 Học bạ - Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.0
3 Đại Học Nha Trang 7340121 A00, A01, D01, D07, XDHB 7 Xét học bạ
4 Đại Học Tây Nguyên 7340121 A00, A01, D01, D07 15 Điểm thi TN THPT
5 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế 7340121 A00, A01, D01, C15 17 Điểm thi TN THPT
6 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7340121 D01, C04, C01, C02 18 Điểm thi TN THPT
7 Đại học Công Nghệ TPHCM 7340121 A00, A01, D01, C00 18 Điểm thi TN THPT
8 Đại học Công Nghệ TPHCM 7340121 XDHB 18
9 Đại Học Dân Lập Văn Lang 7340121 D01, C04, C01, C02, XDHB 18 Xét học bạ
10 Đại Học Kinh Tế -Tài chính TPHCM 7340121 A00, A01, D01, C00 21 18: Xét điểm TB lớp 12 theo tổ hợp 3 môn
30: Xét điểm TB 5 học kỳ lớp 12