Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh doanh thương mại năm 2022

Ngành kinh doanh thương mại là ngành học giúp trang bị những kiến thức về việc hoạt động bán hàng, xuất nhập khẩu, quản trị bán lẻ. Đây là ngành nghề thiên về việc phân tích, tính toán. Sinh viên theo học ngành kinh doanh thương mại sẽ được trang bị những kiến thức như: quản trị bán lẻ, phương pháp bán hàng hiệu quả.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành kinh doanh thương mại khi ra trường:

+ Làm chuyên viên tổ chức hoạt động kinh doanh thương mại trong các doanh nghiệp, các tổ chức, công ty.

+ Làm chuyên viên sale, dịch vụ khách hàng.

+ Làm nhân viên kinh doanh tàu biển, hàng không, doanh nghiệp có như cầu tuyển dụng.
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!