Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh doanh xuất bản phẩm năm 2020

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm là ngành có hoạt động liên quan đến việc phân tích, nghiên cứu, tổ chức quản lý kinh doanh về xuất bản phẩm. Đối tượng của ngành có thể là những tác phẩm, tài liệu chính trị, văn hóa - xã hội, khoa học công nghệ, du lịch.

Cơ hội việc làm của sinh viên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm khi ra trường:

+Làm việc trong các hệ thống, nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách.

+ Làm việc trong các cơ quan Báo chí, xuất bản.

+ Trở thành giảng viện tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

+ Trở thành biên tập viên tại đài phát thanh, đài truyền hinh...
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Đại Học Văn Hóa TPHCM 7320402 D01, C00, D15, D10 15
2 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7320402 D01, D96, D78 15
3 Đại Học Văn Hóa Hà Nội 7320402 C00 16