Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Điểm chuẩn ngành Kinh doanh Xuất nhập khẩu năm 2022

Ngành Kinh doanh Xuất nhập khẩu là ngành đào tạo sinh viên trở thành người chuyên thực hiện các phương án kinh doanh xuất nhập khẩu, tham gia vào quá trình đảm phán, soạn  thảo và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu. Ngoài ra nhân viên xuất nhập khẩu còn tham gia quá trình hậu cần về vận tải, logistics hoặc các thủ tục khai báo hải quan khác.

Cơ hội việc làm của nhân viên ngành Kinh doanh Xuất nhập khẩu khi ra trường:

+ Làm nhân viên kinh doanh tại các phòng kinh doanh, phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, các công ty logistics.

+ Làm chuyên viên khai báo hải quan, chuyên viên giao nhận, chuyên viên thanh toán quốc tế hoặc chuyên viên kinh doanh cước vận tải và logistics.

 
STT Tên trường Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
Hiện điểm chuẩn của ngành chưa được công bố. Vui lòng quay lại sau!